Servicestugan drivs av Landet Östansjö ekonomisk förening, som har bildats för att skapa samarbeten mellan privatpersoner, föreningar och företag. Vår vision är en levande landsbygd med stabila servicelösningar där långsiktighet och hållbarhet är ledord. Vi vill främja lokala företagandet och göra Östansjö till en attraktiv ort att bo på och vara verksam i. 

Servicestugan kommer att inrättas i butiken Kavalleristen i Östansjö om planerna går i lås. Vi jobbar för fullt med frågan och hoppas på en lösning under 2020. 

Vi som står bakom föreningen är både företagare och privatpersoner samt så är vi involverade i olika föreningar här på orten. Vi välkomnar nya medlemmar, som delar vår vision om ett levande Östansjö där alla är välkomna. Kontakta oss gärna om det uppstår funderingar! 

Bli medlem! Tillsammans är vi starkare!

Medlem hos oss kan alla vara som vill gagna föreningens vision om att utveckla servicenivån på orten, skapa en lättillgänglig informationsbas och därmed göra orten attraktivare. Avgiften är per person/förening/företag, man kan välja att bidra med fler insatser. Genom att bli medlem stödjer du oss i att kunna utveckla orten, dessutom kan du vara med och påverka servicenivån lokalt.

För att bli medlem hos oss betalas en engångsinsats på 300 kr och sedan en årlig medlemsavgift på 200 kr. Insatsen återbetalas vidutträde ur föreningen, medlemsavgiften driver våra löpande utgifter och behålls av föreningen vid eventuellt utträde.

 Avslutade arbetsprojekt 2018/19:

Småprojekt för företags- och föreningskatalog.

Pågående arbetsprojekt 2020/21:

En fysisk servicestuga i samhället, fungerande som medbotgarkontor.
Turistinformation.
Ungdomsprojekt.

Vår styrelse:
Ordförande Janina Henningsson (klicka på namnet för mejl)
Ledamot Jenny Eriksson, Beatrice Ander


Kontakta föreningen

Översätt sidan